Http://muabanggia94.wap.sh
Tin hot mang VT day. Cac ban hay soan tin: D10 gui 191 de nhan 30MB, va soan: KM gui 1221 de dang ki mien phi dich vu Imuzik. Cac dich vu D10 va Imuzik duoc su dung mien phi trong 3 thang ke tu thang dang ki. Cac ban luu y, chuong trinh tren chi danh cho thue bao tra truoc cua Viettel (vd: tomato, economy, happy zone...) va tru 2 goi cuoc Hischoll, studen sim. Nhanh tay len^^
Nguon tu http://muabanggia94.wap.sh

Snack's 1967